มัลดีฟส์มีหมู่เกาะปะการังถึง 26 เกาะ จากเกาะอีกมากมายถึง 1,192 เกาะ ประกอบด้วยชนเผ่าหลากหลาย เศรษฐกิจส่วนมากเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแถบเมืองหลวง Male และเมืองรอบๆ มัลดีฟส์เป็นที่เลื่องชื่อสำหรับการพักผ่อนท่องเที่ยวและการตกปลา ซึ่งทำให้มีเงินสะพัดมาจำนวนมากจาก 2 สิ่งขึ้นชื่อนี้

44.jpg

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์

มัลดีฟส์ยังถือว่าเป็นเมืองใหม่แห่งการปกครองแบบประชาธิปไตย กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรมนุษย์ และสังคม

การพัฒนาเปลี่ยนแปลง

มัลดีฟส์ยังมีปัญหาด้านการเมืองที่ไม่แน่นอน และภูมิอากาศที่ยังผันผวน ดังนั้นจึงเป็นอุปสรรคหนึ่งที่ทางผู้นำประเทศพยายามแก้ไข ซึ่งที่ผ่านมาในอดีต มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษาและสุขอนามัยของประชากร

ผู้นำมัลดีฟส์ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่ต้องจัดการ เช่น เรื่องของเสียที่ถูกทิ้ง ซึ่งคาดว่าน่าจะบรรเทาปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อน ที่หลายคนวิตกกังวลได้

ความสำเร็จ

หลายครั้งที่ประเทศมัลดีฟส์ทำให้ต้องประหลาดใจ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ (HDI) ดีขึ้น เป็นอันดับต้นๆในเอเชียใต้ และช่วงหลังที่เกิดสึนามิ เศรษฐกิจ (GDP) ก็เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ด้านสิ่งแวดล้อม มีการรณรงค์ให้ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่

 

หลายสิ่งในมัลดีฟส์เปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้น ดังนั้นหากใครที่ต้องการไปเที่ยวที่แห่งนี้ อย่าลืมช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงอันดีนี้